Uprzejmie informuję, że w dniu 17.11.2021 r. (tj. środa) w Domu Kultury w Jelnej odbędzie się zebranie wiejskie.

I  termin   1745                     
II termin   1800

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności.
  2. Uchwalenie porządku zebrania.
  3. Opinia nt. sprzedaży działki nr ewid. 4481 o pow. 0,1078 ha.
  4. Opinia nt. sprzedaży działki nr ewid. 3928 o pow. 0,1003 ha.
  5. Opinia nt. sprzedaży działki nr ewid. 3938/1.
  6. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeciwiająca się zamknięciu przez PKP przejazdu kolejowego "Na Stawiskach".
  7. Zapytania i wolne wnioski.

 

 Z poważaniem
Sołtys Michał Zawadzki