W sytuacji gdy Wielkanoc spędzamy w domu,
pełni niepokoju co przyniesie jutro,
pozostaje nam życzyć zdrowia,
które teraz doceniamy najbardziej
i nadziei, że przeżyjemy i wyjdziemy
z tego doświadczenia mądrzejsi,
silniejsi i życzliwsi
wobec otaczających nas osób.

Ogarnięci wielką tajemnicą
Zmartwychwstania Pańskiego

życzymy Wam wiele radości i dobra.
Niech Chrystus, który powstał z grobu,
wzmocni wiarę, rozpali miłość,
niech stanie się dla Was źródłem
pokoju, zrozumienia i szacunku.

 

Wszystkim mieszkańcom sołectwa Jelna życzą:
Sołtys oraz Rada Sołecka