W dniu 23 kwietnia 2018 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął Uchwałę antysmogową, która zobowiązuje mieszkańców naszego województwa do wymiany starych, pozaklasowych kotłów. Uchwała wskazała jednocześnie terminy wymiany kotłów i pieców, które zostały zakupione przed 1 czerwca 2018 r. i na dzień dzisiejszy nie spełniają standardów zgodnych z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń. Zgodnie z jej treścią kotły należy wymienić w następujących terminach:
- do 1 stycznia 2022 r. dla kotłów eksploatowanych ponad 10 lat od daty produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,  
- do 1 stycznia 2024 r. dla kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty produkcji,
- do 1 stycznia 2026 r. mieszkańcy województwa będą musieli pozbyć się kotłów eksploatowanych do 5 lat od daty produkcji,
- dopiero od 1 stycznia 2028 r. nie będzie można użytkować kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.

Z całą treścią ww. uchwały antysmogowej można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (dokument PDF).

Żródło: www.nowasarzyna.eu