EPIDEMIA KORONAWIRUSA TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA ZDROWIE I ŻYCIE WŁASNE I INNYCH

Przestrzegajmy kwarantanny.
Informujmy o przypadkach jej łamania.
Unikajmy zbędnych a zwłaszcza towarzyskich wizyt i spotkań.

BRAK WIDOCZNYCH OBJAWÓW NIE ŚWIADCZY O TYM,
ŻE NIE JESTEŚMY NOSICIELAMI WIRUSA
!