OPŁATA ZA ODPADY

 UWAGA WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI!

Przypomina się o obowiązku zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 rok, w tym zapłaty pierwszej raty do dnia 15 marca 2020 roku.

Informacje dotyczące wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będą doręczone, w związku z jej zmianą od dnia 1 kwietnia 2020 roku.

Opłat należy dokonywać bez wezwania zgodnie ze złożoną deklaracją w kasie lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

 

Źródło: www.nowasarzyna.eu 

 

P.S. Dziękujemy za czujność naszej czytelniczce Zosi.