^Powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

CIEKAWOSTKI

ZDJĘCIA

JELNA.EU

W budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano dochody w wysokości 132 mln 512 tys. zł - największe w historii Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. W ich skład wchodzą dochody bieżące w kwocie 110 mln 658 tys. zł oraz majątkowe w wysokości 21 mln 854 tys. zł. Głównymi źródłami dochodów są wpływy z podatków od osób fizycznych i prawnych oraz udział w podatku dochodowym w łącznej kwocie 27 mln 679 tys. zł, subwencje z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca) w łącznej kwocie 54 mln 845 tys. zł, środki z budżetu państwa na świadczenia społeczne i wychowawcze w łącznej kwocie 17 mln 850 tys. zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 mln 863 tys. zł.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano na poziomie 135 mln 172 tys. zł. Najwięcej środków pochłoną nakłady na realizację bieżących zadań oświatowych i utrzymanie infrastruktury oświatowej. Ogółem na ten cel wyasygnowano 56 mln 289 tys. zł. Spore środki wydatkowane zostaną na zadnia z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, na które zaplanowano 27 mln 187 tys. zł. Kolejnymi działami, mającymi znaczący udział w wydatkach są: transport i łączność - 14,5 mln zł, administracja publiczna – 10,9 mln zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,1 mln zł, kultura fizyczna i sport 3,8 mln zł oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,6 mln zł. 

Czytaj więcej...

W porównaniu z rokiem 2022, liczba zameldowanych mieszkańców gminy zmniejszyła się o 107 osób. Kolejny rok z rzędu, największy spadek dotknął Nowej Sarzyny, której ubyło 135 osób, a miejscowościami z nieznacznym wzrostem mieszkańców są Sarzyna, Łętownia, Jelna i Łukowa.

Po rocznym wzroście, liczba urodzeń znów spadła, a liczba zgonów utrzymała się na porównywalnym poziomie.

Liczba zawieranych małżeństw wyniosła 151, z czego 87 zostało zawartych poza terenem naszej gminy. Łącznie na ślubnym kobiercu stanęło 185 mieszkańców gminy.

Najczęściej nadawanymi imionami były: Zuzanna, Aleksandra, Alicja, Hanna i Laura oraz Aleksander, Leon, Nikodem, Tymon i Jan.

oprac. Piotr Sowa

Źródło:  Miesięcznik Azalia, nr 1 (189), styczeń 2024

Czytaj więcej...

W Szkole Podstawowej w Jelnej odbyła się kolejna edycja Franciszkańskiego Turnieju Wiedzy Ogólnej. W tym roku do rywalizacji stanęli uczniowie z 6 szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna: ze Szkoły Podstawowej w Woli Zarczyckiej, Szkoły Podstawowej w Łętowni, Szkoły Podstawowej z Nowej Sarzyny, Szkoły Podstawowej w Sarzynie, Szkoły Podstawowej w Tarnogórze i Szkoły Podstawowej w Jelnej. 

Każda ze szkół wystawiła czteroosobową drużynę w której znalazło się dwóch uczniów klas V  i dwóch z klas VI. Pytania z którymi musieli się zmierzyć uczniowie dotyczyły zagadnień z języka polskiego, historii, przyrody i matematyki. Zawodnicy mieli też do rozwiązania zadania praktyczne.

- Gratuluję wszystkim uczestnikom turnieju, szczególnie tym, którzy zostaną za chwilę nagrodzeni. Miałem okazję poznać kilka z konkursowych pytań i przyznam, że nie były łatwe. Trzeba było mieć dużą wiedzę ogólną, by odpowiadać na pytania i wygrać – mówił tuż przed ogłoszeniem wyników burmistrz Andrzej Rychel. 

Ostatecznie, po podliczeniu wszystkich punktów zdobytych przez drużyny w czasie konkursowej rywalizacji, zwyciężyła drużyna gospodarzy, a więc Szkoły Podstawowej w Jelnej. Drugie miejsce wywalczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Tarnogórze. Trzecie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Woli Zarczyckiej. 

Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymali nagrody, zaś pozostali uczestnicy turnieju drobne upominki.

 

Źródło: www.nowasarzyna.eu

Czytaj więcej...

 

W dwie kolejne niedziele stycznia tj. 7 i 14, mieszkańcy Jelnej i okolic mogli zobaczyć jasełka przygotowane przez miejscowe dzieci i młodzież. W widowisku, którego koordynatorką była Karolina Fil, wystąpiło aż 27 osób. Na scenie swój talent zaprezentowały dzieci z Oazy Dzieci Bożych, Franciszkańska Młodzież Oazowa i Liturgiczna Służba Ołtarza z parafii w Jelnej.

- Już na etapie przygotowań wiedzieliśmy, że jasełka chcemy pokazać dwa razy tak, aby każdy chcący je obejrzeć mógł wybrać dogodny dla siebie termin. Tak było też w latach poprzednich - wyjaśnia Karolina Fil. Jak dodaje, wystawione jasełka, niosące ducha Bożego Narodzenia, grane były współczesnym językiem. W ten sposób widowisko trafiało też do młodszych widzów, którzy z rozbawieniem słuchali m.in. o pastuszkach udzielających się na Facebooku.

Fotorelację z Jasełek można zobaczyć na profilu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na Facebook'u.


Źródło: Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Czytaj więcej...

Logowanie

Profil na Facebooku

Statystyki

Użytkowników:
5
Artykułów:
188
Odsłon artykułów:
217806

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.