Uprzejmie informuję, iż w dniu 24.04.2016 r. (niedziela) w Szkole Podstawowej w Jelnej odbędzie się zebranie wiejskie.

 

I  termin   1245                    
II termin   1300

 

Porządek zebrania:

  1. Kanalizacja oraz inwestycje planowane do realizacji w sołectwie Jelna w 2016r.
  2. Opinia nt. sprzedaży działki 2255/2 położonej na terenie sołectwa.
  3. Podział i sprzedaż działki 4559/14 położonej w dzielnicy „Krzaki”.
  4. Przeznaczenie do dzierżawy części działek: 4559/14  i 2212/5 dla OSP Jelna.
  5. Remont dróg gminnych klińcem i żużlem.
  6. Sprawy różne.

 

 Z poważaniem
Sołtys Michał Zawadzki